Pakalpojumi

ENERĢIJAS PATĒRIŅA ATSKAITES

TEHNISKĀ STĀVOKĻA MONITORINGS

ILGTERMIŅA PLĀNS

ATTĀLINĀTĀ PĀRVALDĪBA

IZDEVĪGĀKO ELEKTROAPGĀDES UN SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IZVĒLE

IZDEVĪGĀKO APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IZVĒLE

KONSULTĀCIJAS PAR REMONTIEM

ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALIZĒŠANA

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APKALPOŠANAS PILNVEIDOŠANA

LIETU INTERNETA (INTENET OF THINGS — IoT) RISINĀJUMI JAU IR ŠODIENA

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU KONKURSU RĪKOŠANA

ATBILDĪBA PAR JŪSU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANU

ILGTERMIŅA UZTURĒŠANAS PLĀNA IZSTRĀDE

VISU VEICAMO PASĀKUMU RENTABILITĀTES IZVĒRTĒŠANA

IESNIEGUMI ENERĢIJAS PATĒRĒTĀJU ATBALSTA SAŅEMŠANAI

ĒKU TEHNISKAIS PĀRVALDNIEKS

Piedāvājam mūsu klientiem tehnisko pārvaldību kā ikmēneša pakalpojumu. Mūsu ēku tehniskais pārvaldnieks uzrauga ēku uzturēšanu un remontu, vienlaikus nodrošinot, ka pasākumi ir rentabli un ekoloģiski.

Mūsu pārvaldnieks nodrošina nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksu kontroli un augstu apsaimniekošanas kvalitāti. Mūsu pakalpojumi ietver arī nepārtrauktu enerģijas patēriņa analīzi, kas ļauj konstatēt visas novirze jau to agrīnā posmā un nodrošina enerģijas patēriņa kontroli.

SAZINIETIES AR MUMS:

Vai vēlaties, ka Jūsu nekustamais īpašums ir energoefektīvs?