Paziņojums par datu aizsardzību

1. Pārzinis

Nosaukums: Enerz Oy

Reģ. nr.: 2951162-1

Adrese: Linnankatu 34

Pasta indekss: 20100

Pasta nodaļa: TURKU

Tālruņa numurs: 040 018 8427

E-pasta adrese: info@enerz.fi

2. Par reģistra jautājumiem atbildīgā persona

Uzņēmums: Enerz Oy

Nosaukums: Rene Zidbeck

Adrese: Linnankatu 34

Pasta indekss: 20100

Pasta nodaļa: TURKU

Tālruņa numurs: 040 018 8427

E-pasta adrese: rene@enerz.fi

3. Datu aizsardzības speciālists

Uzņēmums: Enerz Oy

Nosaukums: Rene Zidbeck

Adrese: Linnankatu 34

Pasta indekss: 20100

Pasta nodaļa: TURKU

Tālruņa numurs: 040 018 8427

E-pasta adrese: rene@enerz.fi

4. Reģistra mērķis

Savāktos personas datus izmanto šādiem mērķiem:

klientu identifikācijas un piekļuves tiesību kontrolei; reģistrēto lietotāju pasūtījumu izpildei, kā arī klientu attiecību uzturēšanai un pilnveidošanai.

5. Datu vākšanas un apstrādes pamats

Klienta informāciju vāc un apstrādā ar klienta piekrišanu, vai ar klientu noslēgta līguma izpildei.

6. Reģistra datu saturs

Uzņēmuma nosaukums, personas vārds un uzvārds, uzņēmuma reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personas kods, lietotājvārds un parole.

7. Datu glabāšanas termiņš

Personas datus glabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams ar klientu noslēgtā līguma izpildei vai klientu apkalpošanas pilnveidošanai.

8. Tiesību aktiem atbilstošie informācijas avoti

Reģistrā ievāc informāciju:

no pašas personas; tiesību aktos noteiktajā apmērā — no iestāžu uzturētajiem reģistriem (piemēram, ytj.fi); informāciju ievāc arī, izmantojot Google Analytics.

9. Tiesību aktos noteiktajam atbilstoša informācijas nodošana un nosūtīšana ārpus ES un EEZ

Saskaņā ar tiesību aktos noteikto, informāciju nenodod ārpus uzņēmuma. Daļa no uzņēmuma izmantotajiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem un programmatūras nodrošinātājiem var glabāt informāciju ārpus ES vai EEZ.

10. Sīkdatņu izmantošana

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes (cookies). Sīkdatne ir neliels, uz lietotāja datoru nosūtāms un tur glabājams teksta fails, kas tīmekļa vietnes uzturētājam nodrošina iespēju identificēt biežos tīmekļa vietnes apmeklētājus, atvieglot lietotāju pierakstīšanos tīmekļa vietnē, kā arī izveidot apkopojošu informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Ar šī atgriezeniskās saites risinājuma palīdzību mēs varam nepārtraukti uzlabot mūsu lapu saturu. Sīkdatnes lietotāju datoriem un failiem nenodara nekādu kaitējumu. Mēs tās izmantojam, lai nodrošinātu mūsu klientiem informāciju un pakalpojumus, kas atbilst viņu īpašajām vajadzībām.

Ja lietotājs, kas apmeklē mūsu vietni, nevēlas, ka mēs, izmantojot sīkdatnes, saņemam iepriekš minēto informāciju, viņš var izmantot lielākajā daļā pārlūkprogrammu pieejamo sīkdatņu atslēgšanas funkciju. To parasti dara, izdarot izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos.

Tomēr ir vērts atzīmēt, ka sīkdatnes var būt nepieciešamas pareizai atsevišķu mūsu uzturēto lapu un mūsu sniegto pakalpojumu pareizai darbībai.

11. Reģistra drošība

Informāciju nosūta, izmantojot aizsargātu SSL savienojumu.

Elektroniskā informācija ir aizsargāta ar ugunsmūri, lietotājvārdiem un parolēm.

Informācijas izmantošanas tiesības ir tikai pārziņa darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama pienākumu izpildei.

12. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Automatizēti individuāli lēmumi (ES datu aizsardzības regulas 22. pants) netiek pieņemti.

13. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesība pārbaudīt, kādi viņa personas dati tiek glabāti personu datu reģistrā. Lai to izdarītu, parakstītu rakstisku pārbaudes pieprasījumu nosūta par reģistra jautājumiem atbildīgajai personai.

Tiesības uz bezmaksas pārbaudi ir ne vairāk kā vienu reizi gadā.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst neprecīzus vai novecojušus datus, vai pārsūtīt datus no vienas sistēmas uz citu. Viņam ir arī tiesības ierobežot vai iebilst pret savu datu apstrādi saskaņā ar ES datu aizsardzības regulas 18. un 21. pantā noteikto.

Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu iepriekš doto piekrišanu datu apstrādei vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par jautājumiem, kas saistīti ar viņa personas datu apstrādi.

Datu subjektam ir arī tiesības aizliegt viņa datu izmantošanu tiešajā tirgvedībā.