• Peļņa no ieguldījumiem 15-22%
  • Ekspluatācijas cikla ietaupījumi 165 000€ – 200 000€

Enerz izstrādāja un īstenoja visaptverošu energosistēmas reformu 18 dzīvokļu rindu mājas kooperatīvam Ilejervi (Ylöjärvi). Apkures sistēma, kurai izmantoja šķidro kurināmo, tika aizstāta ar siltumsūkņa un saules elektroenerģijas sistēmas kombināciju. Vienlaicīgi mēs izviedojām viedu tālvadāmu būvautomātikas sistēmu, lai nodrošinātu enerģijas taupīšanu un optimālu iekārtu darbību.

Saskaņā ar Enerz aprēķiniem, peļņa no ieguldījumiem būs 15-22 %, un ekspluatācijas cikla ietaupījumi sasniegs 165 000-200 000 EUR. Oglekļa pēdas nospiedums, ko rada ēkas apkure, samazināsies par 75 %.