• Peļņa no ieguldījumiem 12,5-14%
  • Ekspluatācijas cikla ietaupījumi 0,6-0,8 milj. EUR
  • Platība 5500 m²
  • Oglekļa pēdas nospiedums -55%

Enerz projektēja un īstenoja visas energosistēmas modernizāciju Turku esošā biroju ēkā. Modernizācija ietvēra apkures sistēmas, ventilācijas iekārtu un būvautomātikas modernizāciju 2020. gadiem atbilstošā līmenī. Būvautomātikas atjaunošanā tika nomainīti visas iekārtas, sensori un vadības bloki.

Saskaņā ar Enerz aprēķiniem, peļņa no ieguldījumiem būs 12,5-14 %, un ekspluatācijas cikla ietaupījumi sasniegs 0,6-0,8 milj. EUR. Oglekļa pēdas nospiedums, ko rada ēkas energopatēriņš, samazināsies par 55 %.